deute sanitari

El deute sanitari de Balears supera els 212 milions d'euros

La dada correspon a maig i l'increment respecte del mateix mes del 2015 és d'un 47%