Defensor del Pacient

El Defensor del Pacient demana al fiscal en cap que investigui el requisit del català en la sanitat pública

Considera que s'han d'evitar enfrontaments innecessaris i una actitud dictatorial