Defensor del Pacient

35 pacients han estat operats en centres privats arran del decret de garantia de demora

MÉS per Menorca informa la consellera de Salut de casos de persones "altament medicades" que no són derivats 

El Defensor del Pacient demana al fiscal en cap que investigui el requisit del català en la sanitat pública

Considera que s'han d'evitar enfrontaments innecessaris i una actitud dictatorial