decret de demora

Ningú no s’ha acollit al decret contra els retards a la sanitat

40 pacients, dels 3.711 que hi tenen dret, se n’han informat