David Bowie

“La literatura, si no és vera, no ho és”

Sebastià Portell retrata un jove que surt de festa, menja malament i té una vida incòmoda, “com la majoria”