crue

El Govern reclama que es mantingui la Selectivitat aquest curs

La majoria de comunitats autònomes es volen moure en aquesta línia. També aposten, com els rectors de les universitats, per una única prova