CREIXEMENT

La població de peixos es quadruplica a la Reserva Marina de Llevant

Aquest creixement s'ha produït en els darrers 10 anys 

Pere A. Salvà: “La població balear es troba al límit del creixement”

Catedràtic de geografia humana de la uib