covid-10

2020-2024: reflexions sobre quina postcrisi ens espera

El covid-19 no modifica les dates del final de curs universitari ni afecta l'avaluació

El conseller d'Educació destaca com a objectiu "minimitzar l’efecte de la suspensió de les classes presencials"