COVIB

El Col·legi de Veterinaris sancionà nou professionals l'any 2017 per mala praxi

El COVIB insta a comunicar aquests casos perquè deterioren la imatge de la professió