coves

Es desconeix el risc d’esfondrament de 35.600 m2 construïts sobre coves càrstiques

La infiltració d’aigües residuals dels habitatges pot causar danys ambientals a cavitats protegides