cooperatives d'habitatge

El Govern cedeix cinc solars a cooperatives per construir un total de 117 habitatges

Les promocions s'ubicaran a Manacor, Llucmajor, Son Servera, Vilafranca i Santa Maria

Cooperatives d’habitatge en cessió d’ús, sobre la taula

Ciutat per a qui l’Habita planteja alternatives a la compra i al lloguer