cooperatives d'habitatge

Cooperatives d’habitatge en cessió d’ús, sobre la taula

Ciutat per a qui l’Habita planteja alternatives a la compra i al lloguer