converses amb el traductor

Maria Rosa Llabrés

Elisabet Abeyà

Jaume C. Pons Alorda

Lluís Servera Sitjar