converses amb el traductor

Gabriel de la S. T. Sampol

Maria Rosa Llabrés

Elisabet Abeyà

Jaume C. Pons Alorda

Antoni Xumet Rosselló

Lluís Servera Sitjar