contractactació laboral

L’estacionalitat laboral duplica la de fa deu anys

El nombre de treballadors ha crescut a les Illes quasi un 40% entre el gener i el juliol, tot i que els tres darrers anys aquesta diferència en els contractes ha davallat lleugerament

Les oposicions als cossos dels Serveis Generals de la Comunitat començaran el novembre

La Mesa Sectorial de Serveis Generals de la CAIB dona llum verda a la convocatòria de 418 places

Cauen un 29% els contractes indefinits a Palma

La contractació de llarga durada ha registrat una davallada durant tot l'estiu i amb màxima incidència durant el setembre, en què només s'ha arribat als 1.862 contractes