Conselleria Model Econòmic, Turisme i Treball

Inca destina 327.000 euros a ajuts per als autònoms

L'Ajuntament valorarà si per setembre s'obre un nou pla de suport econòmic

El turisme representa el 34,8% del PIB balear, mentre que la indústria puja fins al 7,6%

El Govern presenta els resultats estadístics del Compte Satèl·lit del Turisme, que fa referència al període 2004-2014

El Govern es compromet a redactar la llei contra els excessos turístics en tres mesos

La Conselleria de Model Econòmic n'elaborarà un esborrany per intentar assolir un consens amb el sector