consell de mediambient

El GOB Menorca demana mesurar les partícules contaminants de l'illa

Demanen instal·lar un lector en un lloc cèntric i accessible de la ciutat, que permeti vigilar el nivell d'emissions de CO2, NOx, SO2 i partícules

La neteja del torrent de Pareis és competència municipal

Els serveis jurídics de la Conselleria de Medi Ambient ha elaborat un informe en el qual es constata que la recollida de residus és del Consistori