conflicte lingüístic

Gabriel Barceló Bover: “No és hora d’obrir un nou conflicte lingüístic”

Filòleg i escriptor, cofundador de l’Escola Municipal de Mallorquí de Manacor