Comitè de Torrents

Més seguretat per a sa Fosca

El Comitè de Torrents redacta un projecte de seguretat del barranc per presentar-lo al Govern