Comissió Balear de Medi Ambient

La Comissió de Medi Ambient aprova l'informe ambiental del PG de Manacor

L'Ajuntament garanteix un millor sanejament d'aigües i prohibeix parcs fotovoltaics dins ANEI

Part de la Llei d’impacte ambiental, tombada

El Tribunal Constitucional anul·la tres dels quatre articles impugnats pel govern de Rajoy