comare

Les comares de les Balears comparteixen bones pràctiques sobre salut reproductiva

Aquesta jornada científica, que s'ha duit a terme a l'hospital de Son Espases, s'emmarca dins els actes de celebració del Dia de la comare