Col·legi d'Aparelladors Tècnics de Mallorca

Per primera vegada en els darrers cinc anys es construeixen més pisos que unifamiliars a Mallorca

Durant 2018 es varen començar 1.005 pisos i 953 xalets o adossats, segons dades del Col·legi d'Aparelladors

La construcció de nous habitatges augmenta un 35% a Mallorca durant el 2017

El Col·legi Oficial d'Aparelladors Tècnics considera que va representar un "període de consolidació i creixement moderat"