Col·lectiu Alternatives

Què pretén el Col·lectiu Alternatives?

L'objectiu d'aquest grup de treball és ajudar a construir de manera continuada un discurs d'alternativa estratègica econòmica, social i ecològica a les nostres Illes, a partir dels valors de l'esquerra