classe social

El terror per fascicles

Maria Antònia Carbonero: “A les Illes tenim una tempesta perfecta per crear més desigualtats”

Entrevista a la directora de l’Observatori Social de les Illes Balears

Es tracta de tenir classe (social)