cinemes metropolitan

Cort estudiarà si els cinemes Metropolitan poden acollir un centre de salut

Els partits municipals han acordat sol·licitar un informe sobre les necessitats del barri de Pere Garau

Els propietaris dels cinemes Metropolitan asseguren que Cort no s'ha posat en contacte amb ells per negociar-ne la compra

Margarita Salom, filla de Carme Servera, una de les propietàries dels antics cinemes Metropolitan, ha dit que tot el que saben ho han llegit a la premsa