Cervell

La flexibilitat cognitiva

Aquesta capacitat del cervell permet adaptar els pensaments i la conducta amb facilitat davant situacions canviants i noves

L'embaràs canvia el cervell de la dona a llarg termini

Les alteracions en la substància grisa podrien respondre a una millora de la capacitat de protegir i relacionar-se amb el bebè