centre sociocultural gènova

La plaça de Gènova acollirà un centre sociocultural soterrat

El projecte preveu ubicar en un mateix edifici una biblioteca, un casal per a la tercera edat i un espai per a l'associació de veïns