Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya

L'Escola de Música de Pollença incrementa l'alumnat un 30% en els dos darrers anys

Enguany ha començat l'ensenyament reglat de nivell elemental