Catalina Cantarellas

Catalina Cantarellas: “Tots defensam el patrimoni fins que ens afecta els interessos”

La catedràtica de la UIB i una de les grans expertes en el nostre patrimoni historicoartístic és una veu crítica, amb afany constructiu