Casa de Menorca

El Consell destina 84.000 euros a reparacions a la Casa de Menorca de Barcelona

Les obres corresponen a la reparació de la façana i de l'escala comunitària, així com la renovació d'una coberta de fibrociment i la reparació d'humitats interiors