cartells informatius

Cort protegeix els valors naturals del Carnatge

L'Ajuntament de Palma ha instal·lat tres aparcaments de bicicletes i dos cartells explicatius a l'espai natural