canon de sanejament

Manacor rebrà 1,5 milions per millorar la depuradora en els propers cinc anys

L'estació disposa d'una nova sitja per emmagatzemar millor els fangs