can serre

La pressió ciutadana fa que Cas Serres continuï sent un hospital

El Parlament aprova la modificació del Decret que regula el procediment d’autorització sanitària