camp de golf

Els camps de golf de Mallorca generen un impacte econòmic de 167 milions d'euros

Un estudi d'Impulsa Balears identifica aquest sector com un dels que poden ajudar a la transformació del model productiu de les Illes

El Govern sanciona amb 250.000 euros el golf de Camp de Mar per regar amb aigua subterrània

És la primera multa de la campanya de grans consumidors que es va dur a terme l'any passat

Aturen el camp de golf i el cinc estrelles de Son Aversó a Palma

El ple de la Comissió de Medi Ambient ha aprovat el dictamen que informa desfavorablement del projecte

Medi Ambient emet informe desfavorable al projecte de camp de golf i hotel de Son Aversó

El dictamen es debatrà en el ple de la Comissió de Medi Ambient del proper 27 d'octubre

La finca de Son Bosc tornarà a formar part del Parc Natural de l'Albufera

El Govern anuncia la mesura durant el debat d'aprovació de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental

Els camps de golf pagaran la tarifa més alta per l'aigua dessalada

El Govern augmenta un 45% el preu del metre cúbic, el qual passa passa d'un euro a 1,45