bo escolar

El PP de Palma assegura que Cort no rendibilitza els diners del Bo Escolar

La regidora d'Educació i Esports, Susana Moll, ha dit que el romanent de 2018 ja estava previst i que es destinarà a alumnes de 0-3 anys amb necessitats especials