BINIAMAR

L'Associació Veïnal de Biniamar fa la primera assemblea anual

La junta directiva va presentar la memòria del 2017, en què consten totes les activitats i accions socials i de tresoreria més destacades del poble