Biel Horrach

Cort limita el nombre de bars i restaurants als carrers per a vianants

Només podran sumar-se tres locals d'oci en un radi de cinquanta metres