Bartomeu Llinàs Ferrà

Bartomeu Llinàs: “He intentat escriure combinant imaginació i cor”

Pedagog, historiador i polític

Bartomeu Llinàs: “He intentat escriure combinant imaginació i cor”

Pedagog, historiador i polític