banderes blaves

Les platges de les Balears obtenen 38 banderes blaves, sis menys que l’any passat

En el conjunt de l'Estat han obtingut aquest distintiu 589 platges de 233 municipis 

Santanyí, el municipi mallorquí amb més banderes blaves

S'han guardonat les platges que reuneixen les condicions òptimes de seguretat i sanitat

Capdepera deixa d'optar a les banderes blaves i aposta per la norma ISO 14001

L'Ajuntament ha rebutjat concursar per les distincions, atès que hauria de pagar 3.000 euros