Banco de Santander

El Banco Santader acomiadarà a les Balears 57 dels seus 445 treballadors

L'Expedient de Regulació d'Ocupació a tot l'Estat que se'n vagin de l'empresa 3.713 empleats