banca march

El Banc d'Espanya multa la Banca March amb 525.000 euros per infracció greu

L'entitat bancària no va lliurar a tots els clients la informació precontractual necessària

El grup Banca March obté 105 milions de benefici el 2018

El resultat suposa una caiguda d'un 41%, ja que el 2017 es varen obtenir importants plusvàlues per la venda d'actius

Les empreses dels grups familiars són més productives i contracten més treballadors que les individuals

Un estudi de la Càtedra Banca March de l'Empresa Familiar assenyala que la diversificació és la principal raó de la creació de filials

Banca March adquireix Consulnor i augmenta negoci

L’entitat culmina d’aquesta manera l’operació iniciada al 2012 amb l’adquisició d’una participació majoritària de la signatura de gestió de patrimonis

La Banca March augmenta un 33% els seus beneficis

L'entitat va tancar el 2016 amb uns guanys de 134,3 milions d'euros

L'Ajuntament de Valldemossa s'enfronta a la Banca March

El Consistori denega la llicència d'obertura d'una oficina per la presència de barreres arquitectòniques

Les empreses familiars generen el 66% dels llocs de treball a Balears

Un estudi de la Banca March conclou que aporten més del 80% del valor afegit generat