asempleo

Balears és la regió amb menor taxa de treball parcial no desitjat

El 52% dels treballadors espanyols a jornada parcial hi estan de manera involuntària, és a dir, els agradaria fer feina més hores