aranzels Estats Units

Els aranzels dels EUA amenacen els productors d’un formatge mil·lenari

El nord-americà és el principal mercat d’exportació dels formatgers menorquins

El Govern defensa a Madrid que es tingui en compte la insularitat en la futura Política Agrícola Comuna

La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, ha destacat la importància de prendre mesures per afavorir el relleu generacional en el sector primari

Menorca ajudarà els productors afectats per l'increment del 25% dels aranzels als Estats Units

El sector més perjudicat és el formatger, que exporta cada any 170.000 quilograms