aqüífers

Les reserves hídriques de les Illes Balears se situen en el 72%

Tot i que hi ha hagut un descens generalitzat a totes les illes, la situació és molt millor que la de l'any passat, quan se situava en el 55%

Les reserves hídriques de Balears estan al 50% de la seva capacitat

Aquesta xifra suposa un descens de sis punts respecte del 2018 

Els aqüífers de les Illes arribaren al 71% de la seva capacitat al desembre

Aquesta dada suposa un increment de 4 punts de les reserves hídriques respecte del novembre i un augment d'un 5,9%