anuari educació

Un 35% dels alumnes que comencen un grau a la UIB no l'acaben

La taxa de l'abandonament dels estudis universitaris a les Balears està gairebé vuit punts per sobre de la mitjana estatal, que és d'un 27,3%

Cort proposa als infants i joves que fotografiïn i escriguin el que senten durant el confinament

Els resultats de les activitats 'Mirades des de casa' i 'En poques paraules' es publicaran a les xarxes socials de Palma Educa

Les escoles com a motor del canvi educatiu

L'Anuari de l'Educació de les Illes Balears 2018 inclou un monogràfic sobre innovació, a més de diverses experiències dels centres

"La personalització ha de continuar com a gran motor de l'educació"

La Fundació Cifre de Colonya presenta l'Anuari de l'educació 2017

L'anuari de l'educació de Balears homenatja Carles Capdevila

Comparteixen que l'educació s'ha de viure "amb passió", però que també se n'ha de parlar a partir de la "reflexió i de l'experiència"

Un de cada deu alumnes de 1r d’ESO repeteix curs

Les adolescents presenten unes xifres d’èxit educatiu molt més altes

Només el 68% de l'alumnat estranger obté el títol d'ESO

L'Anuari de l'educació 2016 recull que hi ha 7.400 alumnes autòctons i se'n titula el 85%. En total, les Balears se situen per sota de la mitjana espanyola