ANTONI ALEMANY

Antonio Alemany, condemnat a tornar 174.000 euros al Govern

El periodista no justificà adequadament la subvenció que rebé per la seva Agència de Notícies