Antoni Aguiló

La falta d'ingressos per les restriccions sanitàries complica la viabilitat de les ONG a Menorca

Alerten del futur "complicat" d'algunes entitats socials