Andreu Paris Martorell

Inca dedica una plaça a la figura d'Andreu París Martorell

El sindicalista fou assassinat el 1937 a Porreres