alvocat

Traduint el que ens demana el cos (I)

De vegades, nosaltres mateixos tergiversam la informació per sentir-nos millor