altes

Les Balears, segona comunitat amb la major taxa d'altes hospitalàries

L'enquesta de morbiditat de l'INE reflecteix que les malalties de l'aparell respiratori són la principal causa d'hospitalització a les Illes