Alicia H. Varela

Alicia H. Varela: "De vegades imagín personatges històrics amb joies i d'aquí en trec un peça"

Aquesta jove mallorquina és artesana, fa peces personalitzades i amb història