Alice Weber

MÉS per Inca proposarà la creació d'una escola de cuina a la ciutat

Ocupar joves, crear feina estacional i fomentar la inserció laboral de dones majors, entre els objectius que planteja Weber

Weber: “Cal fer front des d’Europa a les retallades de llibertats”

L’Assemblea de MÉS per Mallorca va elegir els candidats de la formació 

L'àrea de Formació d'Inca ha facilitat la contractació de 458 persones

MÉS xifra en vuit milions d'euros la inversió en la millora educativa

Dones inqueres, onze agents cíviques per a la bona convivència i el respecte

Encara que no tenen capacitat sancionadora, recorreran Inca informant sobre la importància i necessitat d'acceptació de les pautes bàsiques de comportament