Ajuntament de Costitx

“La gent s’ha d’implicar en la sostenibilitat i no deixar-ho tot en mans de les institucions”

Entrevista a Antoni Salas, batle de Costitx i president de la FELIB

Costitx es vesteix de primavera

En hores de lleure, la majoria del poble participa des de fa mesos en la preparació de la Fira de les Flors

Antoni Salas repeteix com a candidat d'El Pi a la batlia de Costitx

És un dels municipis on el partit és hegemònic